Det kan være flere grunner til at et sikkerhetsdatablad må oppdateres. Det kan det være en ny sammensetning av stoffer som gir flere, bedre, eller andre bruksområder.

Det kan være at noen av stofferne har blitt reklassifisert slik det har fått andre faresymbol eller H-faresetning "knyttet" til det.

SDS Sikkerhetsdatablader har spesialisert seg på oversettelse og utarbeidelse av norske sikkerhetsdatablader.

Det vil nå bli mer og mer fokus på produkter som inneholder stoffer som er klassifisert, og måten disse produktene skal håndteres på for å unngå skadevirkninger.

Sikkerhetsdatablad på andre språk utarbeider vi selvfølgelig gjerne. Det være seg på dansk, tysk, engelsk, svensk, finsk, fransk, tysk, italiensk, polsk, spansk eller andre EU-språk.

Trenger du sikkerhetsdatabladene på flere språk?

Det kan være at du ønsker å gjøre klar for eksport, eller har fått salg av et produkt i Skandinavia, Europa eller andre utvalgte land. Og det vil være lettere å få satt i gang salget hvis sikkerhetsdatabladene er på plass.

NYHET, NYHET. SDS hms-datablad tilbyr nå å utarbeide sikkerhetsdatablader til Nord-Amerika (USA, Canada), Sør-Amerika, Russland, Midtøsten, Afrika, Australia, Kina, Japan og Korea.. Ikke alle har blitt nevnt her. Vi har mulighet for omkring 40 land rundt om i verden, og naturligvis alle lande i Europa..