Det kan være flere grunner til at et sikkerhetsdatablad må oppdateres. Det kan det være en ny sammensetning av stoffer som gir flere, bedre, eller andre bruksområder.

Det kan være at noen av stofferne har blitt reklassifisert slik det har fått andre faresymbol eller H-faresetning "knyttet" til det.

Kontakt oss for pris.

Merk deg, at dersom det kun er mindre ubetydelige endringer som skal gjøres, så kan du kontakte oss, og vi vil sammen komme frem til en fornuftig pris.

 

Tags: oppdatering sikkerhetsdatablad - oversettelse - utarbeidelse - CLP 1272/2008

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser.

Kontakt info.