SDS MSDS Europe logo

UFI-koder - ny kode som må på kjemikalier. Siden det er forskjellige måter i EU-landene når det gjelder informasjon til giftinformasjonssentrene, har Europarådet besluttet at ECHA oppretter et system for generering av UFI-koder, samt et system for rapportering av informasjon relatert til UFI-koder. Meningen med UFI-koder i Norge/EU, er at i tilfelle av ulykker med kjemikalier, hvor  personer ringer Giftinformasjonen (Tlf. 22 59 13 00), bør det være mulig å oppgi en kode fra en etikett, som gjør at Giftinformasjonen raskt kan slå opp produktet, og fortelle deg mer om hva du skal gjøre. Det er forskjellige frister avhengig av om produktet allerede er registrert i Produktregisteret, og om produktet selges til forbrukere.

Vær oppmerksom på følgende:

Hvis en blanding selges til flere forskjellige, for eksempel både til forbruker og til profesjonell bruk, må den tidligste frist overholdes - fristen er nå overskredet, alle nye kjemiske produkter under CLP artikkel 45 må være merket med UFI-koder. 

Imidlertid vil eksisterende registreringer som er sendt til produktregisteret (og til andre registre i andre EU-lander) før de angitte datoene for anvendelse av vedlegget, fortsette å være gyldige til 1. januar 2025, dersom det ikke gjøres endringer i sammensetning, som krever oppdatering innen da. 

Vi kan hjelpe deg med å sende inn dossierer til Giftinformasjonen for alle lander som er med i denne ordning.

Pris per. UFI-kode med dossierrapport og anmeldelse til ECHA: 995 per. stk. Mer enn 3 stk. eller fast avtale, vennligst kontakt oss.

Først generering av UFI-koder: https://ufi.echa.europa.eu/#/create

Deretter dossier til ECHA: https://poisoncentres.echa.europa.eu/da/echa-submission-portal - oprettelse ved ECHA  for dossier: https://idp.echa.europa.eu/ui/login

Miljødirektoratet: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/clp/nyheter-om-clp/hvordan-forholde-seg-til-clp-artikkel-45/ 

Kontakt oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. for ytterligere informasjon.

 

Tags: UFI - koder - ECHA - PCN-portal - Artikell 45 - CLP - UFI-koder - UFI nummer - Merking kjemikalier - PCN registrering