SDS MSDS Europe logo

Som en naturlig del av produksjon eller import av varer skal det benyttes etiketter/labels på norsk, utformet etter norske regler.

Du kan samle utarbeidelsen av dine sikkerhetsdatablader, mulig produktregistrering, samt informasjon til label i henhold til CLP nr. 1272/2008 (faretekst).

Skriv eller ring gjerne til oss hvis du har spørsmål.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.