SDS MSDS Europe logo

Har du behov for måling av flammepunkt, kokepunkt, damptrykk eller viskositet kan vi være behjelpelig.

Merk: Skulle det være behov for andre tester, målinger eller analyser bør du kontakte oss ettersom vi sannsynligvis også kan være behjelpelig med disse.

Som en naturlig utvikling av våre kunders behov og samling av ytelser, tilbyr vi nå diverse målinger og tester av væsker og faste stoffer, naturligvis avhengig av hva som måtte være ønskelig.

Hvorfor teste, måle eller analysere?
Det kan være flere årsaker til å måle. Spesielt med hensyn til flammepunkt og kokepunkt, har det betydning for produktets klassifisering og dermed merking av selve produktet hvor lavt flammepunktet er, eventuelt i samråd med kokepunktet.
Ved oljeprodukter har viskositeten likeledes innflytelse på klassifisering av produktet.
Dere importerer kanskje produkter fra andre verdensdeler og vil derfor gjerne ha en uavhengig måling av visse parametre i en væske eller et stoff for bekreftelse av gitte opplysninger.
Og det er sikkert mange flere grunner til å teste
.

Pris for måling av væskers:

 

Flammepunkt:

Closed Cup.

DIN EN ISO 2719, ASTM D93.

 

 

1500,00

 

Kokepunkt:

 

 

1900,00

 

Damptrykk:

 

 

2200,00

 

Viskositet:

 

 

1800,00

 

PH-verdi:

 

 

399,00

Ca. 100/300 ml. av produktet må sendes til oss.
Hvis et produkt skal måles etter flere enn ett parameter gis det 10% rabatt.

Andre test/analyser i henhold til: DIN EN ISO, DIN EN, DIN, OPV eller ASTM, kontakt os.
 
Ved måling av PH-verdi av mer enn en væske er prisen 349,00.
 
Leveringstid for resultatet er mellom 12 - 16 arbeidsdager fra mottak.
 
For spørsmål eller priser på andre ytelser, vennligst kontakt oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.