SDS MSDS Europe logo

SDS Sikkerhetsdatablader utarbeider nå e-sds, et sikkerhetsdatablad med eksponeringsscenario på norsk, i tillegg til de fleste europeiske språkene.

Det er krav på utarbeidelse av eksponeringsscenarier for farlige stoffer som produseres eller importeres til EU i mengder over 10 tonn per år.

 

Formidling av informasjon om stoffer:

 

Produsenter og leverandører skal sørge for at stoffer som selges i Norge har et eksponeringsscenario på norsk som et vedlegg i sikkerhetsdatabladet. Det skal skje når stoffer har blitt registrert av ECHA.

 

Formidling av informasjon om blandinger:

 

Det er krav om at leverandøren av en blanding skal formidle informasjonen fra ulike eksponeringsscenarier for ingredienser i blandingen. Leverandøren av blandingen kan formidle informasjon på tre måter:

 

Leverandøren kan angi aktuelle opplysninger fra eksponeringsscenariene i sikkerhetsdatabladet til blandingen og kun levere sikkerhetsdatabladet til brukerne.

 

Leverandøren kan utarbeide et eksponeringsscenario for blandingen og legge den som et vedlegg til sikkerhetsdatabladet for blandingen.

 

Leverandøren kan vedlegge eksponeringsscenariene for stofferne for blandingen i sikkerhetsdatabladet.

 

Merk at det også skal utarbeide sikkerhetsdatablad for et eksponeringsscenario.

 

Se eksempel her, åpnes i PDF (vi leverer i PDF/Word):

 

Norsk eksempel på 1 stoff.

 

Dansk eksempel på 1 stoff.

 

Engelsk eksempel på 1 stoff.

 

Engelsk eksempel på blanding (2 stoffer)

 

Svensk eksempel på 1 stoff.

 

Bare oversettelse av e-sds/eksponeringsscenario, vennligst kontak os, takk.

 

Pris for utarbeidelse av e-sds/eksponeringsscenario, kontakt os - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Priser avhenger av om det er et rent stoff eller om det er en blanding med flere stoffer.

 

Eksponeringsscenario utarbeides normal på grunnlag av en kjemisk sikkerhetsvurdering (CSR).

 

For spørsmål, vennligst kontakt oss. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.