SDS Sikkerhetsdatablader har spesialisert seg på oversettelse og utarbeidelse av norske sikkerhetsdatablader.

Det vil nå bli mer og mer fokus på produkter som inneholder stoffer som er klassifisert, og måten disse produktene skal håndteres på for å unngå skadevirkninger.

Vi utarbeider sikkerhetsdatabladene etter utenlandske sikkerhetsdatablader eller etter innhold av klassifisert stoffer, det vil si hvor mye innehold det er av ulike klassifisert stoffer.

Vi klassifiserer etter CLP nr 1272/2008 (REACH). (og kan hjelpe med merking av label)

I forbindelse med klassifiseringen gjennomgåes diverse norske og ulike EU regelverk, grenseverdier og forskjellige forordninger, alt sammen for å sikre at sikkerhetsdatabladene møter norske så vel som internasjonale regler.

Vi er vant til å håndtere konfidensiell informasjon fra våre kunder, og skriver gjerne under på en taushetserklæring.

Prisgaranti - pris per stk. til engelsk - norsk: 1400,00 NOK.

Sikkerhetsdatablad Europa/andre språkkombinasjoner, pris per stk. 1500,00 NOK.

 

Tags: sikkerhetsdatablader - utarbeidelse - oversettelse - pris - sikkerhetsdatablad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se alle priser.

Kontakt info.