SDS MSDS Europe logo

Utarbeidelse av sikkerhetsdatablader i henhold til CLP nr. 127272008, REACH nr. 1907/2006 og forordning nr. 2020/878.:

Sikkerhetsdatablad engelsk (EU standard) til norsk, pris per. stk. 1799,-

 

Oppdater sikkerhetsdatablad for første gang her, vennligst kontakt oss for pris.

 

Sikkerhetsdatablad Europa/andre språkkombinasjoner, pris per stk. 1799,00.

Pris per. UFI-kode med dossierrapport og anmeldelse til ECHA: 995 per. stk. Mer enn 3 stk. eller fast avtale, vennligst kontakt oss.

Pris registrering SCIP databse, vennligst kontakt oss. 

Pris per. stk. CLP merking 395,00, mer enn 3 stk. vennligst kontakt oss.

CPNP registrering 695,00 per. stk.

Kosmetikk sikkerhetsvurdering / sikkerhetsrapport: fra 3500,00.

Challenge / PET-test i henhold til standard ISO 11930:2012 3500,00.

Sikkerhetsdatablad til andre regioner/verdensdeler:

Pris fra 3395,00 per. stk. avhengig av antall og gjeldende land.

Les mere her.

 

Eksponeringsscenario - kontakt os. Les mere her.

 

Pris måling av flammepunkt, kokepunkt, damptrykk viskositet, se her.

 

Uttalelse fra Arbeidstilsynet i forbindelse med gjennomgang av sikkerhetsdatablad 14-03-2014:

 

Hei.

Da har jeg sett gjennom sikkerhetsdatabladet for produkt XXXXXXX.

Jeg synes det ser bra ut, både innhold og oppsett. Faglig sett, tenker jeg dette ser bra ut.

 

Tags: pris - sikkerhetsdatablader - oversettelse - utarbeidelse - CLP 1272/2008 - REACH 1907/2006 - Forordning nr. 2020/878.

  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.