SDS MSDS Europe logo

Utarbeidelse av sikkerhetsdatablader:

Sikkerhetsdatablad engelsk (EU standard) til norsk, pris per. stk. 1400,-

 

Oppdater sikkerhetsdatablad for første gang her, vennligst kontakt oss for pris.

 

Sikkerhetsdatablad Europa/andre språkkombinasjoner, pris per stk. 1500,00.

Pris per. UFI-kode med dossierrapport og anmeldelse til ECHA: 800 per. stk. Mer enn 3 stk. eller fast avtale, vennligst kontakt oss.

Pris registrering SCIP databse, vennligst kontakt oss. 

Pris per. stk. CLP merking 299,00, mer enn 3 stk. vennligst kontakt oss.

PDF/sikkerhetsdatablad med mere database - www.chembase.eu

 

Sikkerhetsdatablad til andre regioner/verdensdeler:

Pris 2600,00 til 3500,00 per. stk. avhengig av antall og gjeldende land.

Les mere her.

 

Eksponeringsscenario - kontakt os. Les mere her.

 

Verneblad pr. stk. 199,-

 

Kosmetisk sikkerhetsrapport - priser fra 3500,00 - les mere her.

 

Pris måling av flammepunkt, kokepunkt, damptrykk viskositet, se her.

 

Uttalelse fra Arbeidstilsynet i forbindelse med gjennomgang av sikkerhetsdatablad 14-03-2014:

 

Hei.

Da har jeg sett gjennom sikkerhetsdatabladet for produkt XXXXXXX.

Jeg synes det ser bra ut, både innhold og oppsett. Faglig sett, tenker jeg dette ser bra ut.

 

Ved minst 50 sikkerhetsdatablader, kontakt oss.

 

Tags: pris - sikkerhetsdatablader - oversettelse - utarbeidelse - CLP 1272/2008

  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.