En råvare er en stoffblanding som inngår som en komponent i sammensetningen til et annet kjemisk produkt. Andel (vektprosent) av råvaren vil variere, i noen tilfeller tilsvarer det 100 % av det deklareringspliktige kjemikaliet.

Kravet til fullstendige opplysninger for deklareringspliktige kjemikalier omfatter også fullstendig sammensetningsopplysninger for stoffblanding(er) som brukes i fremstilling av det kjemikaliet som er deklareringspliktig.

Fordi mange virksomheter ikke ønsker å gi fullstendig sammensetningsopplysninger til sine kunder kan de sende opplysningene direkte til oss. Sammensetningsopplysningene for råvaren følger de samme nøyaktighetskrav som ved deklarering av et deklareringspliktig kjemisk produkt.

Kjemikalier som er registrert som råvare får et eget deklarasjonsnummer.

Det kan henvises til en råvare i en sammensetning på følgende måter: Hvis komponenten er gitt med et deklarasjonsnummer skal i tillegg navn på råvare eller produsent oppgis. Hvis komponenten bare er oppgitt med navn på råvare, skal også navn og adresse til produsenten oppgis.

Kilde: miljødirektoratet