Alle norske myndigheter kan få tilgang til dataene i produktregisteret ved tjenstlig behov, enten via direkte tilgang eller ved forespørsel til Miljødirektoratet. Noen autoriserte medarbeidere i Direktoratet for Arbeidstilsynet, Arbeidstilsynets distriktskontor i Oslo, Giftinformasjonen og Miljødirektoratet har direkte tilgang til all informasjon i produktregisteret.

Data fra produktregisteret blir blant annet brukt til:

  • Myndighetenes kontroll av faremerking og kjemikaliedokumentasjon

  • Risikoanalyser knyttet til kjemiske stoffer og ulike bruksområder

  • Fremskaffe statistikk for myndighetene

  • Råd og veiledning i forbindelse med akutte forgiftninger

  • Planlegging og gjennomføring av kontroller av importører, produsenter og omsettere av kjemiske produkter

  • Regelverksutvikling

  • Internasjonalt arbeid

     

Kilde: miljødirektoratet