Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) trådte i kraft 1. januar 2004. Gjennom forskriften gjøres EUs regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter (direktiv 98/8/EC, biociddirektivet) gjeldende i Norge.

Alle produkter som er omfattet av biocidforskriften skal meldes inn til produktregisteret på eget skjema i overgangsperioden frem til godkjenning.

Benytt skjemaet "melding om biocid".

Innmelding av biocider til produktregisteret er en separat plikt (§31) som må gjøres i tillegg til søknad om godkjenning og andre plikter i biocidforskriften, plikten gjelder helt til ferdig godkjenning.

Krav til melding om biocid gjelder uavhengig av omsatt mengde og klassifisering. Det betyr at biocidprodukter som er IK (ikke klassifisert) og produkter som omsettes under 100 kg også skal meldes.

Deklarasjonsplikten for farlige kjemikalier gjelder også for biocidproduktene, slik at det skal sendes to skjemaer for biocidprodukter som er klassifisert som farlige og omsettes 100 kg eller mer per år, deklarasjonsskjema og melding om biocid.

Mer informasjon om biocidprodukter

Kilde: miljødirektoratet