Fareutsagn "stiftes" til produkter eller stoffer, avhengig av hvordan de er klassifisert. GHS - Global harmonized system - er et klassifiseringssystem utviklet av UN.

Basert på GHS har EU utviklet CLP - Classification Labelling and Packing - et klassifikasjonssystem utformet for hele EU, som er i gang med å bli implementert, og som Norge har tilsluttte seg.

Det er H-setninger som står for fare, på engelsk hazard.

Likeledes er det P-setninger som står for sikkerhetssetninger, på engelsk "Precaution". 

Til slutt har EU besluttet å innføre sine egne EUH-setninger for ytterligere å informere om stoffer og blandinger.

Med den nye CLP endrer også noen % seg for når produktene skal faremerkes og hvordan. Det blir definitivt ikke lettere å klassifisere framover, og det er ingen tvil om at Arbeidstilsynet vil se HMS-datablad og arbeidsplassinstruksjoner enda mer i fremtiden.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser.

Kontakt info.