SDS MSDS Europe logo

Vi garanterer at sikkerhetsdatabladene oppfyller alle myndighetskrav. Skulle det være forespørsler fra sluttbrukeren eller myndigheter i forhold til HMS-databladet/sikkerhetsdatabladet, så sender dere dem bare til oss.

Du har også muligheten for at vi kan stå på sikkerhetsdatabladet med e-postadresse slik at brukeren eller myndighetene kan skrive direkte til oss, mer trygt gjøres det ikke.

For ytterligere spørgsmål This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser.

Tags: sikkerhetsdatablad - garanti - REACH nr. 1907/2006 - CLP nr. 1272/2008 - forordning nr. 2020/878.