SDS MSDS Europe logo

Profesjonell utarbeidelse av sikkerhetsdatablader med kvalitets- og prisgaranti.

Januar 2023 - nye regler sikkerhetsdatablader: https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/nye-regler-for-sikkerhetsdatablader-for-kjemikalier/ 

Alle sikkerhetsdatablader utarbeides i henhold til ny SDS forordning nr. 2020/878.

Velkommen til SDS sikkerhetsdatablader (formely known as SDS hms-datablad) hvor du får utarbeidet sikkerhetsdatablader med kvalitets- og prisgaranti.

NYHET - Pris per. stk. CLP merking 399,00, mer enn 3 stk. vennligst kontakt oss.

NYHET - Hjelp til SCIP database registrering - vennligst kontakt oss. 

NYHET - Pris per. UFI-kode med dossierrapport og anmeldelse til ECHA: 995 per. stk. Mer enn 3 stk. eller fast avtale, vennligst kontakt oss.

UFI koder - vedlegg VIII artikel 45 CLP - les mere her.

SDS sikkerhetsdatablader utarbeider sikkerhetsdatablader til mange bransjer, og således til et bredt utvalg av selskaper, noe som gjør at vi alltid har fingeren på pulsen, og er oppdatert på regler og forskrifter.

Vi har gjennom 20 år jobbet med sikkerhetsdatablader i ulike former, og på ulike språk.

Det er ofte ganske mye for alminnelige selskaper å sette seg inn i og forstå alle disse reglene, dersom de skal kunne utarbeide sikkerhetsdatablad.

Samtidig er det også et myndighetskrav at personer som utarbeider disse sikkerhetsdatablader har forståelse for reglene og kravene.

Et sikkerhetsdatablad består av 16 avsnitt, som avsnitt for avsnitt guider brukeren gjennom hvilke type produkt dett er, og hvilke forhåndsregler personen må ta.

Vi kan også hjelpe med kjemikalie CLP nr. 1272/2008 merking av produkter.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Se priser.
Kontakt info.

TAG: 2020/878 sikkerhetsdatablad - Rengjøringsmiddel - CLP 127272008 - kjemikaler - datablader - regler - REACH 1907/2006 - sikkerhetsdatablader utarbeides