SDS MSDS Europe logo

Profesjonell utarbeidelse av sikkerhetsdatablader med kvalitets- og prisgaranti.

Velkommen til SDS sikkerhetsdatablader (formely known as SDS hms-datablad) hvor du får utarbeidet sikkerhetsdatablader med kvalitets- og prisgaranti.

NYHET - Pris per. stk. CLP merking 299,00, mer enn 3 stk. vennligst kontakt oss.

NYHET - Hjelp til SCIP database registrering - vennligst kontakt oss. 

NYHET - Pris per. UFI-kode med dossierrapport og anmeldelse til ECHA: 900 per. stk. Mer enn 3 stk. eller fast avtale, vennligst kontakt oss.

UFI koder - vedlegg VIII artikel 45 CLP - les mere her.

 

SDS sikkerhetsdatablader utarbeider sikkerhetsdatablader til mange bransjer, og således til et bredt utvalg av selskaper, noe som gjør at vi alltid har fingeren på pulsen, og er oppdatert på regler og forskrifter.

Vi har gjennom flere år jobbet med sikkerhetsdatablader i ulike former, og på ulike språk.

Vi utarbeider datablader utifra CLP forskriftene (CLP 1272/2008 og REACH 1907/2006).

 

Det er ofte ganske mye for alminnelige selskaper å sette seg inn i og forstå alle disse reglene, dersom de skal kunne utarbeide sikkerhetsdatablad.

Samtidig er det også et myndighetskrav at personer som utarbeider disse sikkerhetsdatablader har forståelse for reglene og kravene.

Et sikkerhetsdatablad består av 16 avsnitt, som avsnitt for avsnitt guider brukeren gjennom hvilke type produkt dett er, og hvilke forhåndsregler personen må ta.

 

Vi kan også hjelpe med kjemikalie CLP merking av produkter.

 

Tags: sikkerhetsdatablad - utarbeidelse - CLP - hms-datablad - oversettelse - kjemikalier - utarbeide sikkerhetsdatablader

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser.

Kontakt info.