SDS MSDS Europe logo

SDS hms-datablad har den nyeste programvaren til utarbeidelse av sikkerhetsdatablad for Europa så vel som globalt.

Er du en produsent eller eksportør av kjemiske produkter kan vi utarbeide dine sikkerhetsdatablader, enten på grunnlag av allerede utarbeidet sikkerhetsdatablader eller fra bunnen av.

Skal vi utarbeide helt fra bunnen av, basert på resept, må vi ikke vite nøyaktig hva som er i, men kun hva som er i av klassifiserte stoffer. Hvis det høyeste intervallet vil gjøre at et produkt klassifiseres, vi vil spørre nærmere for å få presis klassifisering av produktet.

Sikkerhetsdatabladene vil naturligvis leve opp til internasjonale så vel som nasjonale regler.

Du kan få eget firmalogo hvis det er et ønske.

Minnst 30 sikkerhetsdatablader.

Priseksempler gjelder for sikkerhetsdatablader til Europa, USA/Canada, Australia, Japan og mange flere:

 

Opptil 30 sikkerhetsdatablader: 32.000,-

 

Pris pr. stk.: 1067,00

 

Opptil 60 sikkerhetsdatablader: 54.000,-

 

Pris pr. stk.: 900,00

 

Opptil 100 sikkerhetsdatablader: 83.000,-

 

Pris pr. stk.: 830,00

Vennligst kontakt oss for spørgsmål.

Se eksempel på oppsett her, åpnes i PDF:

Eksempel layout

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.