Den første tidsfristen for registrering under REACH var den 30. november 2010. Den neste tidsfristen er 31. mai 2013. Denne fristen gjelder for preregistrerte stoffer som fremstilles eller importeres i mengder over 100 tonn.

REACH registrering.

Hensikten med det omfattende kjemikalieregelverket REACH er å oppnå bedre beskyttelse av helse og miljø ved å få bedre kontroll med produksjon, import, bruk og utslipp av kjemikalier.